O KONFERENCI

Téma konference je Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí

Konference by měla s přihlédnutím především ke stávající české realitě hledat odpovědi na následující základní otázky:

 • Spojuje současný pedagogický výzkum pedagogickou teorii a praxi?
 • Jsou induktivní a deduktivní přístupy komplementární?
 • Obohacuje pedagogický výzkum teorii?
 • Obohacuje pedagogický výzkum praxi?
 • Zadávají a podporují tvůrci vzdělávací politiky současný pedagogický výzkum a využívají dále jeho výsledky?
 • Využívají různí aktéři pedagogické praxe výsledků pedagogického výzkumu?
 • Přispívá pedagogický výzkum k odbornému rozvoji tvůrců pedagogické teorie a aktérů pedagogické praxe?
 • Je pedagogický výzkum příležitostí ke spolupráci teoretiků, výzkumníků, politiků i praktiků? …
V prvním a druhém konferenčním dnu (8. - 9. 9. 2014) bude hlavní pozornost vybraným tématům věnována zejména v rámci plenárního vystoupení, ale také při jednání v tematických sekcích:
 
 • Teorie a metoda v pedagogice
 • Podmínky současného světa jako výzva pro pedagogickou teorii i praxi
 • Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
 • Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
 • Cíle a obsah výchovy a vzdělávání
 • Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
 • Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
    Součástí bude také Posterová sekce

 

V návaznosti na zaměření konference budou probíhat také metodologické a odborné semináře, dne 10. 9. 2014. 

Konference je pořádána Ústavem pedagogiky a sociálních studií, a bude probíhat v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
O ČAPV 

 • Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)

 • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky 

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz