SEKCE 1 - Teorie a metoda v pedagogice

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se pedagogickými paradigmaty a diskursy, pedagogickou terminologií, metodologií pedagogiky, etickými otázkami pedagogického výzkumu a pedagogické praxe atd.

 

Program sekce

1. den konference – pondělí 8. září 2014

Vedoucí sekce: prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.; doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Místnost: bude upřesněna

13.15 – 14.45 hod.

 • doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  
  Kvalitatívny výskum – nástroj interpersonálního porozumenia ľudským zámerom a ľudskému konaniu
 • Mgr. František Tůma, Ph.D.
  Dialogismus a dialogické přístupy k výzkumu interakce ve třídě
 • doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.; Mgr. Michal Šimáně 
  Učitel v době normalizace 
 • Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.  
  Teoretická a metodologická východiska gender history v pedagogice
 • prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.                                         
  Potenciality a limity srovnávacích výzkumů vzdělávání ve vztahu k teorii a praxi

 

15.15 – 16.45 hod.

 • prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.                                    
  České pedagogické časopisy: jejich využívání jako informačních zdrojů
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; doc. PhDr., Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. 
  Metodika 3A jako spojnice mezi teorií a praxí (teoretická a metodologická východiska metodiky 3A v cyklu sdílení znalostí)
 • prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.; Mgr. Blanka Pravdová                                                 
   „Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství
 • PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.; Bc. Jan Hrabák      
    Možnosti využití metody ukotvujících vinět při zjišťování znalostí a dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz