SEKCE 2 - Podmínky současného světa jako výzva pro pedagogickou teorii i praxi

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se sociální podmíněností výchovy a vzdělávání, vlivem přirozených prostředí na výchovu a vzdělávání, dopadem společenských proměn na výchovu a vzdělávání atd.

Program sekce 

1. den konference – pondělí 8. září 2014

Vedoucí sekce: doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.; PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

Místnostbude upřesněna

13.15 – 14.45 hod. - sympozium         

                      

 • Mgr. Zuzana Svobodová 
  Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
 • Mgr. Jaroslava Simonová                                                          
  Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
 • PhDr. David Greger, Ph.D.                                                       
   Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
 • RNDr. Jana Straková, Ph.D.                                                      
   Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ
 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D.                                                         
  Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ

 

15.15 – 16.45 hod.

 • Mgr. et Mgr. Michaela Spurná                                                
  Výzkumný konstrukt vrstevnické vztahy jako faktor ovlivňující postoje žáků ke vzdělávání a jejich prospěch
 • Mgr. Magdalena Marešová                                                      
  Cesty k výchovnému partnerství pedagogů s rodiči (partnerství pro učení)
 • doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.; PhDr. Zora Syslová, Ph.D.                 
  Jak učitelky mateřských škol vnímají svoji profesní zdatnost pro spolupráci s rodiči
 • Mgr. Ksenia Kryuchkova                                            
  Vztahy rodiny a školy: na příkladu rodin cizinců
 • Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.; MgA. Lenka Remsová, Ph.D.                                           
  Zmapování odborného školského diskursu utvářejícího podmínky edukace romských žáků

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz