Sekce 3 - Vychovávaný a vzdělávaný jedinec

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vychovávaným a vzdělávaným jedincem jakéhokoliv věku, otázkami pedagogickopsychologické diagnostiky, výchovou a vzděláváním jedinců se specifickými potřebami, otázkami inkluze atd.

 

Program sekce

2. den konference – úterý 9. září 2014

Vedoucí sekce: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.; doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Místnostbude upřesněna

11.00 – 12.30 hod.

 • Mgr. Helena Picková                                                    
  Diagnostika jako jeden z nástrojů při výzkumu volby školy
 • Mgr. Iva Červenková, Ph.D., PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.
  Strategie práce s textovými materiály při domácí přípravě žáků na výuku
 • doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.                                           
  Využití generického modelu poznávacího procesu při explanaci nástrojů a postupů využívaných studenty vysoké školy pro budování vlastních učebních sítí
 • PaedDr. Monika Černá, Ph.D.                                                 
  Postoje žáků/studentů k anglickému jazyku během základní a střední školy a jejich utváření
 • Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.; PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.                                   
  Design výzkumu vlivu vyučovacích metod na postoje žáků k předmětu pedagogika

 

13.30 – 15.00 hod.

 • Mgr. Ingrid Čejková                                                     
  Nuda studentů střední školy
 • doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.                                 
  Vliv temperamentu na rizikové projevy v chování mladistvých
 • Mgr. Bc. Josef Hanák                                                   
  Kázeňská opatření v praxi na 2. stupni základní školy
 • Mgr. Martin Šťastný                                                     
  Prostředí diagnostického ústavu očima jeho klientů

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz