Sekce 4 - Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se učitelskou profesí, ale také problematikou dalších pedagogických pracovníků včetně vzdělavatelů dospělých a seniorů atd.

 

Program sekce
1. den konference – pondělí 8. září 2014
 

Vedoucí sekce: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Místnostbude upřesněna

13.15 – 14.45 hod.

 • doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.                        
  Dialogické jednání – k otázce psychosomatické a pedagogické kondice
 • PaedDr. Dana Hánková                                               
  Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny
 • Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.                                            
  Využitie Obrázkového testu školských situácií v tréningových programoch rozvíjajúcich sociálno-psychologické kompetencie
 • Mgr. Lenka Sokolová, PhD.                                       
  Ako riešia záťažové školské situácie študenti a študentky učitelstva
 • Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.; PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.                                 
  Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů

 

15.15 – 16.45 hod.

 • Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.                                            
  Učitel začátečník v kontextu vnímané sebeúčinnosti a jeho pregraduální příprava v rovině osobnostního a profesního rozvoje
 • PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.                                 
    Identifikace potřeb začínajícího učitele v kontextu vysokoškolské přípravy
 • Mgr. Michaela Velechovská                                     
  Přínosy mentora a mentoringu na pedagogické praxi z pohledu studentů
 • doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.; Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.                                           
  Mezigenerační učení ve škole

 

2. den konference – úterý 9. září 2014

Vedoucí sekce: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Místnostbude upřesněna

11.00 – 12.30 hod.

 • dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW                                                         
  Theory and practice of Polish research on the teaching profession
 • Mgr. Eva Minaříková; doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.                                                                   
  Učitelé sledují videozáznamy výuky: analýza obsahové a procesuální dimenze profesního vidění
 • doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.; Mgr. Petr Najvar, Ph.D.            
  Prototypový charakter expertnosti: ilustrace životními příběhy a komplexními „profily“ učitelů
 • RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.                                
  Proměny kvality výuky fyziky po osmi letech – případy tří učitelů
 • doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.; prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.                      
  Determinanty rozvoje a udržování expertnosti učitelů cizích jazyků

 

13.30 – 15.00 hod.

 • Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.                                     
  Názory na osobnostní vlastnosti a androdidaktické umění lektora v jazykových kurzech pro dospělé imigranty v České republice a Švédsku – komparativní studie
 • PhDr. Sandra Kotlebová                                             
  Psychologické aspekty výučbového štýlu VŠ učiteľa odbornej angličtiny
 • Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.                                 
  Interakční a komunikační styl učitele na alternativní a standardní škole
 • doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.          
  Reflexe bází moci učitelů žáky druhého stupně základních škol

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz