Sekce 5 - Cíle a obsah výchovy a vzdělávání

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se cíli a obsahy výchovy a vzdělávání, jejich historickou a filozofickou podmíněností, ale i aktuálními výzvami kurikulární reformy v českém prostředí atd

 

Program sekce
1. den konference – pondělí 8. září 2014
 
Vedoucí sekce: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.; RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
 
Místnostbude upřesněna
 
 13.15 – 14.45 hod.
 
 • doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.; Mgr. Barbora Loudová Stralczynská                               
  Proměny kurikul pro předškolní vzdělávání ve francouzsky a německy 
  mluvících zemích v Evropě
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.                      
  Kurikulární reforma pět let poté: nezamýšlené efekty
 • PhDr. Veronika Laufková                                                          
  Čtenářská gramotnost českých žáků: kritická místa z pohledu obsahové analýzy žákovských odpovědí
 • Mgr. Pavlína Lišovská                                                  
  Čítanky a hodnotová výchova na druhém stupni základní školy
 • Mgr. Jana Kubrická                                                       
  Známé – neznámé identity v učebnicích cizích jazyků

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz