Sekce 6 - Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se procesy výchovy, učení a vyučování ve školní i mimoškolní edukaci, plánovanými i nečekanými výsledky či efekty edukace, kvalitou a efektivitou ve vzdělávání atd.

 

Program sekce
1. den konference – pondělí 8. září 2014
 

Vedoucí sekce: doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

Místnostbude upřesněna

13.15 – 14.45 hod.

 • Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.                                     
  Proměna učitelské zpětné vazby vlivem participativního akčního výzkumu
 • Mgr. Kateřina Novotná                                               
  Zpětná vazba v písemném projevu v hodinách angličtiny
 • Mgr. Lukáš Rokos                                                                         
  Východiska pro realizaci výzkumu o formativním hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování
 • Mgr. Markéta Švrčková Nedevová                                       
  Návrh kategoriálního systému pro komunikaci v procesu formativního hodnocení dětského výtvarného projevu
 • PhDr. Veronika Laufková                                           
  Práce s kritérii hodnocení na českých školách: příklady dobré praxe

 

15.15 – 16.45 hod.

 • Mgr. Dominika Stolinská, Ph.D.                               
  Řízená sebereflexe žáka jako součást interakce mezi učitelem a žákem
 • Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.; doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  Charakteristiky výukové komunikace a učení žáků
 • doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.                                 
  Učitel a žáci v dialogickém vyučování
 • Mgr. et Mgr. Ivana Márová                                       
  Global Storylines jako nástroj výchovy a vzdělávání
 • Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.; PhDr. Josef Lukas, Ph.D.                                                  
  Uplatňování podob moci studenty učitelství v průběhu výukové praxe
 • Mgr. Iveta Rožníčková                                                
  Romští žáci na základní škole

 

15.15 – 16.45 hod. - paralelní část  

Vedoucí sekce: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.; RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.

Místnostbude upřesněna

 

 • Mgr. Gabriela Hublová                                                               
  Měření rozvoje diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce: metodologie a vybrané výsledky předvýzkumu
 • doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.                         
  Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET
 • Mgr. Kateřina Švejdíková                                                          
  Typické shluky a řetězce strategií mluvení v angličtině u jazykově úspěšných žáků na konci povinného vzdělávání
 • Mgr. Jana Sladová, Ph.D.                                                           
  Parciální poznatky z výzkumu recepce poezie mladými čtenáři v konfrontaci s efekty edukace v oblasti základního vzdělávání
 • Mgr. Martin Brestovanský, PhD.                             
  Meranie výstupov etickej výchovy

 

2. den konference – úterý 9. září 2014

Vedoucí sekce: doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

Místnostbude upřesněna

11.00 – 12.30 hod.

 • Mgr. Jan Nehyba                                                           
  Vtělené modelování jako metoda učení a vyučování
 • Mgr. Ladislava Whitcroft                                                           
  Mezinárodní trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná aplikace v českých školách (metodologie probíhajícího výzkumu a první výsledky)
 • RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.                                              
  Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární aritmetiky
 • Ing. Alena Opletalová, Ph.D.; Bc. Andrea Buiová                                                    
  Finanční gramotnost na základních školách z pohledu výukových metod
 • Mgr. Hana Staudková                                                  
  Vliv ICT na proces učení očima vysokoškolských studentů

 

13.30 – 15.00 hod.

 • Mgr. Alena Sedláková, PhD.                                                    
  Prejavy výtvarnej komunikácie prostredníctvom umenia a úlohy pre študentov odboru primárneho učiteľstva
 • PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.                                                 
  Dětská kresba jako jedna z možností zkoumání vnímání přírody dětmi z mateřských škol
 • Mgr. Jana Vlčková                                                                        
  Výsledky předvýzkumného šetření zaměřeného na identifikaci mylných představ v genetice
 • Mgr. Tereza Češková; Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.                                                   
  Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ: výsledky předvýzkumu
 • Mgr. Petr Knecht, Ph.D.; Mgr. Veronika Lokajíčková                                               
  Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výukových situacích zeměpisu: aplikace metodiky AAA
 • doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.; doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.         
  Uplatnění metodiky 3A při výzkumu edukačního procesu ve výuce
 

15.15 – 16.00 hod.

 • prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.; Mgr. Lenka Kamanová                         
  Mezigenerační učení v komunitě
 • Mgr. et Mgr. Veronika Oplocká                                              
  Subjektivní pojetí výuky z pohledu účastníků dobrovolnických vzdělávacích stáží v Africe

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz