Sekce 7 - Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí

Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vedením, řízením a rozvojem výchovných a vzdělávacích institucí, jejich proměnami ze synchronního i diachronního pohledu atd

 

Program sekce

2. den konference – úterý 9. září 2014

Vedoucí sekce: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.; doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Místnostbude upřesněna

11.00 – 12.30 hod.

 • dr Katarzyna Gawlicz; dr Paweł Rudnicki                                                                  
  Schooling in capitalist Poland: changes in the Polish Education after 1989
 • doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.; PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.     
  Funkce školy: případové studie
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.                                               
  Možnosti využití dat z výročních zpráv ZŠ ve vícečetné případové studii
 • Mgr. Monika Boušková                                              
  Kvalita učitele v kontextu diferencovaného školského systému
 • Mgr. Petr Sucháček                                                      
  Bílá místa na mapě jménem „víceleté gymnázium“

 

13.30 – 15.00 hod.

 • Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.                                    
  Inkluze v základní škole: případová studie                                
 • Mgr. Vendula Kašparová                                                           
  Prezentace prvních výsledků z Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013
 • Mgr. Monika Součková                                               
  Charakteristiky učitelů základních a středních škol
 • Mgr. Lucie Hrachovcová                                             
  Zástupce ředitele a jeho podíl na vedení české školy
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.                                               
  Fluktuace učitelských sborů ve vícečetné případové studii základní školy

 

15.15 – 16.00 hod.

 • Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.                                     
  České muzejní expozice z pohledu vzdělávání návštěvníků
 • Mgr. Jolana Lažová                                                       
  Současné muzeum a jeho edukační možnosti na počátku 21. století

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz