SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

Zahrnuje:
 • změny a doplněné informace
 • seznam aktivních účastníků přihlášených na konfernci (finální)
 • seznam pasivních účastníků přihlášených na konferenci (průběžný)
 • seznam přihlášených na semináře (průběžný)
 
Změny 
Doplnění aktivních účastníků: 
 • Mgr. Dita JANDERKOVÁ, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání)
 • Doc. PhDr. Dana KNOTOVÁ, PhD. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr.  Petr SVOJANOVSKÝ (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
Doplnění titulu aktivní vstupujícíMgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 
 
Přehled odhlášených prezentujících (k 4. 9. 2014)
 • PhDr. PaedDr. Martina KOSTURKOVÁ, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. et Mgr. Michaela SPURNÁ (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky)
 • prof. PhDr. Eliška WALTEROVÁ, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)
 
Seznam aktivních účastníků přihlášených na konferenci 
 • seznam je řazen dle abecedního pořadí
 • zahrnuje 1. i 2. prezentujícího v tematických i posterové sekci
 • seznam je finální, přihlašování již bylo ukončeno (více viz důležité termíny)

B

 • Mgr. Monika BOUŠKOVÁ (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání v Praze)
 • Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta)
 • Mgr. Karla BRÜCKNEROVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Bc. Andrea BUIOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií) 

C/Č

 • doc. PhDr. Tomáš ČECH, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky)
 • Mgr. Ingrid ČEJKOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • PaedDr. Monika ČERNÁ, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická)
 • doc. PhDr. Marta ČERNOTOVÁ, CSc. (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. Iva ČERVENKOVÁ, Ph.D. (Ostravska univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky)
 • Mgr. Tereza ČEŠKOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání) 

D

 • Ing. Lenka DANIELOVÁ, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání)
 • doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. (UniverzitA Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta)
 • Mgr. Mária DUPKALOVÁ, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra pedagogiky)
 • RNDr. Dominik DVOŘÁK, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje školství)
 • Mgr. Radka DVOŘÁKOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie / Pedagogická fakulta UK, Katedra biologie a environmentálních studií)
 • Mgr. Eva DVOŘÁKOVÁ KANEČKOVA, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií) 

G

 • dr Katarzyna GAWLICZ (University of Lower Silesia, Wrocław, Faculty of Education)
 • prof. PhDr. Helena GRECMANOVÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • PhDr. David GREGER, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání) 

H/CH

 • Mgr. Bc. Josef HANÁK (ZŠ a MŠ Ratíškovice)
 • PaedDr. Dana HÁNKOVÁ (AKCENT College, Praha)
 • doc. Mgr. Světlana HANUŠOVÁ, Ph. D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta)
 • Mgr. Lenka HLOUŠKOVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Ing Marie HORÁČKOVÁ (Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání / Masarykova univerzita v Brně, Katedra primární pedagogiky)
 • Bc. Jan HRABÁK (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. Lucie HRACHOVCOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • Mgr. Gabriela HUBLOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání)
 • doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • PhDr. Martin CHVÁL Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)

J

 • RNDr. Martin JÁČ, Ph.D. (Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie)
 • doc. PhDr. Tomáš JANÍK, PhD., M.Ed. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání) 3x
 • prof. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph. D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta)
 • RNDr. Vanda JANŠTOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie / Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií) 

K

 • Mgr. Lenka KAMANOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. Vendula KAŠPAROVÁ (Česká školní inspekce v Praze)
 • Mgr. Dušan KLAPKO, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky)
 • doc. PhDr. Milan KLEMENT, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy)
 • Mgr. Petr KNECHT, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání)
 • Mgr. Tereza KOCOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Centrum výzkumu a rozvoje geografického a environmentálního vzdělávání)
 • Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie)
 • Doc. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogických vied a štúdií / Katedra Predprimárnej a primárnej pedagogiky)
 • PhDr. Sandra KOTLEBOVÁ (Trnavská univerzita v Trnave)1.      
 • Bc. Petra KOVALOVÁ (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky)
 • Mgr. Ksenia KRYUCHKOVA (Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • PaedDr. Milan KUBIATKO, PhD. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školy a zdraví)
 • Mgr. Jana KUBRICKÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. Lucie KUČEROVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • RNDr. Silvie Rita KUČEROVÁ, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie) 

L

 • PhDr. Veronika LAUFKOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání) 2x
 • Mgr. Jolana LAŽOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy)
 • Mgr. Miroslava LEMEŠOVÁ, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie)
 • Mgr. Pavlína LIŠOVSKÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • Mgr. Kateřina LOJDOVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. Veronika LOKAJÍČKOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání)
 • Mgr. Barbora LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta)
 • PhDr. Josef LUKAS, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie) 

M

 • doc. PaedDr. Jana MAJERČÍKOVÁ, PhD. (Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky)
 • RNDr. Miroslav MARADA, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Centrum výzkumu a rozvoje geografického a environmentálního vzdělávání)
 • prof. PhDr. Jiří MAREŠ, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
 • Mgr. et Mgr. Jan MAREŠ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie)
 • Mgr. Magdalena MAREŠOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • Mgr. et Mgr. Ivana MÁROVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra Speciální pedagogiky)
 • Ing. Stanislav MICHEK, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky)
 • Mgr. Milena MIKULKOVÁ (SOCIOKLIMA, .s.r.o., Praha)
 • Mgr. Eva MINAŘÍKOVÁ (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání)
 • RNDr. Jan MOUREK, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie) 

N

 • Mgr. Jitka NÁBĚLKOVÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • Mgr. Marie NAJMONOVÁ (Jihočeká univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)
 • Mgr. Petr NAJVAR, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání)
 • Mgr. Jan NEHYBA (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd a Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. Pavel NEUMEISTER, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • Mgr. Kateřina NOVOTNÁ (Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání /Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) 2x
 • doc. Mgr. Petr NOVOTNÝ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • prof. dr hab. Miroslava NOWAK-DZIEMIANOWICZ (University of Lower Silesia, Wrocław, Faculty of Education) 

O

 • Mgr. Milena ÖBRINK HOBZOVÁ, Ph.D. 
 • Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • Mgr. et Mgr. Veronika OPLOCKÁ (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)

P

 • Mgr. Karolína PEŠKOVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání)
 • Mgr. Helena PICKOVÁ (Technická univerzita v Liberci, Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie / Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)
 • doc. PhDr. Michaela PÍŠOVÁ, M.A., Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání)
 • PhDr. Jitka PLISCHKE, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií) 2x
 • doc. Mgr. Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • PhDr. Edita POÓROVÁ (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Mgr. Blanka PRAVDOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)
 • Prof. PhDr. Jan PRŮCHA, DrSc. 

R

 • prof. PhDr. Milada RABUŠICOVÁ, Dr. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. Irena REIMANNOVÁ, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky)
 • MgA. Lenka REMSOVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky)
 • Mgr. Bohdana RICHTEROVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • Mgr. Lukáš ROKOS (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra biologie)
 • Mgr. Andrea ROZKOVCOVÁ, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie)
 • Mgr. Iveta ROŽNÍČKOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • dr Pawel RUDNICKI (University of Lower Silesia, Wrocław, Faculty of Education) 

S/Š

 • Bc. Barbora SAILEROVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie)
 • Mgr. Martin SEDLÁČEK, Ph.D (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. Alena SEDLÁKOVÁ, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy)
 • PhDr. Zuzana SIKOROVÁ, Ph.D. (Ostravska univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky)
 • Mgr. Jaroslava SIMONOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)
 • Mgr. Nikola SKLENÁŘOVÁ, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky)
 • doc. PhDr. Jitka SKOPALOVÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • Mgr. Jana SLADOVÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury)
 • doc. PaedDr. Jan SLAVÍK, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání) 2x
 • Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta)
 • Mgr. Monika SOUČKOVÁ (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra softwarového inženýrství)
 • Mgr. Pavla SOUKUPOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. Hana STAUDKOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. Dominika STOLINSKÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra primární a preprimární pedagogiky)
 • RNDr. Jana STRAKOVÁ, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)
 • PhDr. Martin STROUHAL, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta)
 • Prof. Iva STUCHLÍKOVÁ, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)
 • doc. MgA. Stanislav SUDA, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)
 • Mgr. Petr SUCHÁČEK (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. Zuzana SVOBODOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)
 • PhDr. Zora SYSLOVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky)
 • Mgr. Monika SZIMETHOVÁ, PhD. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky)
 • doc. Mgr. Klára ŠEĎOVÁ, Ph.D (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd) 2x
 • Mgr. Michal ŠIMÁNĚ (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy)
 • Mgr. Martin ŠŤASTNÝ (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. Roman ŠVAŘÍČEK, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • prof. PhDr. Vlastimil ŠVEC, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
 • Mgr. Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta)

T

 • Mgr. Kateřina TOMEŠKOVÁ (Muzeum Komenského v Přerově / Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy)
 • Mgr. Kateřina TRNKOVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • Mgr. František TŮMA, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání) 

U

 • doc. PhDr. Jana UHLÍŘOVÁ, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta)
 • doc. PaedDr. Petr URBÁNEK, Dr. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání / Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie) 2x 

V

 • MgA. et MgA. Zdeněk VAŠÍČEK, Ph. D. et Ph. D. (Základní umělecká škola Tišnov)
 • Mgr. Michaela VELECHOVSKÁ (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra Primární pedagogiky)
 • PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)
 • Mgr. Jana VLČKOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky)
 • doc. Mgr. et Mgr. Kateřina VLČKOVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání) 2x
 • PhDr. RNDr. Hana VOŇKOVÁ, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání a Katedra pedagogiky) 

W

 • Mgr. Ladislava WHITCROFT (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra Primární pedagogiky)

Z/Ž

 • Mgr. Markéta ZACHOVÁ (Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky / Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
 • RNDr. Renáta ZEMANOVÁ, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky s didaktikou) 2x
 • Mgr. Helena ZITKOVÁ, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky)
 • doc. Mgr. Jiří ZOUNEK, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • RNDr. Mgr. Vojtěch ŽÁK, Ph.D. (Univerzita Karlovy v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky)
 • PhDr. Iva ŽLÁBKOVÁ, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)
 
V případě jakékoliv nesrovnalosti nás prosím kontaktujte na email konference: capvolomouc@seznam.cz, děkujeme. 

 

Seznam pasivních účastníků/nic přihlášených na konferenci
 • průběžný seznam je řazen dle pořadí přihlašování
 • seznam bude průběžně aktualizován až do ukončení přihlašování (více viz důležité termíny
 • seznam platný k 19. 8. 2014:
 • 18. 4. 2014      Mgr. Klára HORÁČKOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra Primární pedagogiky)
 • 6. 5. 2014        Mgr. Milan BUBAN, M.A. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • 28. 5. 2014      PhDr. Jiří ŠTÍPEK, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta)
 • 18. 6. 2014      Mgr. Jana VAŠÍČKOVÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra společenských věd v kinantropologii)
 • 3. 7. 2014          PhDr. Ing. Petr SOUKUP (Česká školní inspekce, Praha)
 • 8. 7. 2014          Mgr. Pavla JAHODOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta)
 • 9. 7. 2014          Mgr. Lada KLÍMOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání) 
 • 13. 7. 2014        Mgr. Martina ČEŘOVSKÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury)
 • 22. 7. 2014        PhDr. Martin KOPECKÝ, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení)
 • 22. 7. 2014        PhDr. Renata KOCIANOVÁ, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení) 
 • 28. 7. 2014      Mgr. Marie STODOLOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury)
 • 30. 7. 2014      Mgr. Adéla DVOŘÁČKOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury)
 • 30. 7. 2014      Ing. Renata VOTAVOVÁ (Národní ústav pro vzdělávání, Praha)
 • 17. 8. 2014      PhDr. Eva JURÁŠKOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)

 

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás prosím kontaktujte na email konference:capvolomouc@seznam.cz, děkujeme. 

Seznam přihlášených na semináře 
 • průběžný seznam je řazen dle pořadí přihlašování
 • seznam bude průběžně aktualizován až do ukončení přihlašování (více viz důležité termíny)
 • seznam platný k 19. 8. 2014:
 • 1. 4. 2014        Mgr. Mária DUPKALOVÁ, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra pedagogiky / Ústav pedagogiky, andragogiky a psychologie)
 • 2. 4. 2014        PhDr. PaedDr. Martina KOSTURKOVÁ, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Pedagogiky)
 • 17. 4. 2014      RNDr. Vanda JANŠTOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie / Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií)
 • 24. 4. 2014      Mgr. Radka DVOŘÁKOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie / Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií)
 • 6. 5. 2014        Mgr. Milan BUBAN, M.A. (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • 9. 5. 2014        doc. PhDr. Marta ČERNOTOVÁ, CSc. (Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra pedagogiky)
 • 9. 5. 2014        Mgr. Hana STAUDKOVÁ   (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd)
 • 10. 5. 2014      Mgr. Bohdana RICHTEROVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • 18. 5. 2014      Mgr. Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky)
 • 2. 6. 2014        Mgr. et Mgr. Ivana MÁROVÁ (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra Speciální pedagogiky)
 • 3. 6. 2014        Mgr. Monika SOUČKOVÁ (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií / Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)
 • 9. 6. 2014        RNDr. Martin JÁČ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie)
 • 24. 6. 2014      Mgr. Vendula KAŠPAROVÁ (Česká školní inspekce v Praze)
 • 3. 7. 2014          Mgr. Jitka KOPECKÁ, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie)
 • 3. 7. 2014          PhDr. Ing. Petr SOUKUP (Česká školní inspekce, Praha) 
 • 20. 7. 2014        Mgr. Petra KADUCHOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • 6. 8. 2014          PhDr. Veronika LAUFKOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)
 
 
 
V případě jakékoliv nesrovnalosti nás prosím kontaktujte na email konference:capvolomouc@seznam.cz, děkujeme. 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz