MOŽNOSTI ÚČASTI A PŘIHLÁŠKY

KONFERENCE:
   1. Účast na konferenci s příspěvkem nebo posterem (aktivní účast) ve dnech 8. - 9. 9. 2014
  • přednesení standardního konferenčního příspěvku v tematicky zaměřené sekci, přijímány jsou  teoretické, přehledové nebo empiricko-výzkumné příspěvky
  • příspěvky jsou přijímány z rozhodnutí konferenčního výboru 
  • další informace viz Pokyny k příspěvkům
 
  • představení posteru tj.  grafická forma prezentace výsledků vědecké práce v dané sekci, preferovány jsou zejména postery empiricko-výzkumného charakteru (informace o chystaných výzkumných šetřeních, prezentace výsledků předvýzkumu apod.)
  • příspěvky jsou vybírány z rozodnutní konferenčního výboru 
  • další informace viz Pokyny k posterům
 
  • přihlašování již bylo ukončeno 
  • informace k poplatkům
 
   2. Účast na konferenci bez příspěvku nebo posteru (pasivní účast) ve dnech 8. - 9. 9. 2014
  • přihlašování již bylo ukončeno (dodatečné přihlášení a uhrazení zvýšeného konferenčního poplatku bude možné na místě při prezenci)
  • informace k poplatkům
 
SEMINÁŘE:
 

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz