POKYNY K POSTERŮM

Podmínky přijetí posteru
 • poster je nutné přihlásit v řádném termínu 
 • přihlášený poster bude přijat na základě souladu se zaměřením konference či zadáním tematických sekcí.
 • preferovány jsou zejména postery empiricko-výzkumného charakteru (informace o chystaných výzkumných šetřeních, prezentace výsledků předvýzkumu apod.)
 
Pokyny k prezentaci posteru
 • poster bude prezentován v rámci posterové sekce
 • posterem se rozumí grafická forma prezentace výsledků vědecké práce 
 • autoři posterů jsou zodpovědni za:
  • obsahovou a formální stránku posteru, prosím dodržujte jednotnou grafickou podobu (  šablona ke stažení zde  )
  • vytisknutí posteru v požadovaném formátu (2x A0 - k prezentaci, 25x A4 - k distribuci pro zájemce)
  • umístění posteru na vymezeném místě (min. 30 min před začátkem prezentací)
 • další informace k posterové sekci poskytne doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. (kontaktní e-mail: capvolomouc@seznam.cz, do předmětu uvádějte: Posterová sekce)
DŮLEŽITÉ 

1. Postery je možné vyvěsit v prostorách PdF UP, Žižkovo nám., v pondělí mezi 8 a 12 hod. nebo v úterý mezi 8 a 9 hod. (v jiném čase pouze po předchozí domluvě s organizátory). Odebrat postery doporučujeme nejdříve v úterý v obědové pauze.

2. Všechny postery prezentované na konferenci budou hodnoceny na základě následujících kategorií:
 - originalita příspěvku;
 - kvalita prezentace;
 - vědecký přínos příspěvku a význam předpokládaných zjištění s ohledem na dosavadní vědecké poznatky;
 - vhodnost použitého výzkumného designu a zpracování analýzy dat.

Každý poster bude hodnocen na základě výše uvedených čtyř kritérií, každé kritérium bude hodnoceno bodově. Všechny postery posuzuje vybraná hodnotící komise, která na základě výsledného hodnocení zvolí tři nejlepší postery.

Autoři tří nejlepších posterů budou vyhlášeni při slavnostním ukončení konference v úterý kolem 16 hod. Tito autoři budou mít nárok na účast na následující konferenci ČAPV příští rok zdarma.

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz