POKYNY K PŘÍSPĚVKŮM

Podmínky přijetí příspěvku
 • příspěvek je nutné přihlásit v řádném termínu 
 • přihlášený příspěvek bude přijat při splnění následujících předpokladů:
  • název a abstrakt příspěvku jsou v souladu s tematickým zaměřením sekce
  • abstrakt příspěvku odpovídá charakteristice teoretického, přehledového nebo empiricko-výzkumného příspěvku
Pokyny k prezentaci příspěvku
 • příspěvek bude prezentován v rámci tematické sekce
 • příspěvek prezentují max. 2 prezentující 
 • prezentovány jsou teoretické, přehledové nebo empiricko-výzkumné příspěvky
 • vystoupení v sekci trvá max. 10 minut s následnou 5 – 10 minutovou diskusí
 • pro  power-pointovou prezentaci bude k dispozici PC a dataprojektor
Publikace příspěvku 
 • prezentované příspěvky bude možné publikovat ve Sborníku příspěvků
 • stanovený rozsah příspěvku je 8 - 15 NS (tj. 14 400 - 27 000 znaků včetně mezer)
 • požadavky k formální úpravě příspěvku jsou ke stažení  zde
 • příspěvky zasílejte na email konference capvolomouc@seznam.cz do konce měsíce září 2014 (do předmětu uveďte: příspěvek, děkujeme)

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz