do 10. 8. 2014 - zveřejnění programu konference a seminářů

Program konference a seminářů bude zveřejněn zde.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz