do 30. 5. 2014 - schválení příspěvků

Na základě abstraktů v přihlášce, bude příhlášený/á vyrozumněna emailem uvedeným v přihlášce o přiejí či zamítnutí příspěvku.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz